Bump na kohoutku po roubování proti vzteklině je poměrně běžný jev.Tvořil bump po injekcích

Dobrý den! Mám 1 rok asijsko. Na pravém kotli před 3 dny jsem objevil nádor (kulatý hroud pod kůží). Pes se cítí dobře. Před rokem jsem také měl sací štěně (9 měsíců). Našel podobný nádor mezi lopatkami. Otočili se k veterinám, řekl naléhavě řezu. Udělali jsme anestezii a pes se už neudělal. Řekni mi, velmi děsivé

Nyní se vás zeptáte na fotografii a popis hmatových pocitů z "nádoru", protože nefunguje z popisu.

rozeznat nepřátele jsou snadné, takže to bylo nutné na světě - než vaše nepřátelé jsou zanedbatelní, nestabilní jejich hněv. C) a.dolsky.

Ìàðèø: Ïîäñêàæèòå EAE áîðîòüñÿ ñ øèøêàìè ïîñëå óêîëîâ II ÷ AIO IIe ïîÿâèëèñü ñïóñòÿ 3 ìåñÿöà ïîñëå ïðèâèâêè, č Iaia-ìåñÿö ïîñëå àíèáèîòèêîâ ïîäêîæíî

??

êàìåÿ: ooo øèøêà ïëîõî âèäíà, ii IIa EAE îðåõ, ãîòîâèìñÿ ooo ê îïåðàöèè, Ea ÷ èìñÿ åù¸òóò óæå ïðîîïåðèðîâàííàÿ Íþõàà yoi ñïóñòÿ 1,5 ìåñÿöà ïîñëå îïåðàöèè

Ìàðèø: êàìåÿ, Î áîæå è ìîæåò äàæå OAE A II ÷ AIO Ana AEA IIe îáðàçîâàëèñü yoi, ÷ Oi OAE áóäåò ïîñëåïðèâèâêè êàæäûé AIA Õîòÿ â òîì ãîäó ó ian IA áûëî ýòîé íàïàñòè

POI: O O I O á áëëëåõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõññÿÿÿÿÿÿÿ Íàì ññèèèèü ÷ ÷ è è ìåÅääìì. ÅùÅ ÜÜÜþþþ. Ïîõèèëèèããããããã , ÖÖÖOàà.. Equing!

Bump z očkování psa je fenomén, že majitel je alarmovaný: Je to nebezpečné pro tento příznak a potřebujete se obrátit na veterinář? Ve většině případů je otok na místě zavedení vakcíny variantou normální reakce organismu psa. Stojí za to znepokojující pouze výrazné známky bolesti, svědění, udržitelného zvýšení tělesné teploty.

Příčiny tvorby nárazu na místě injekce

Očkování je zavedení propuštěného původního činidla do těla psa nebo jeho částic - antigeny. A tělo psa může reagovat na injekce různými způsoby. Někteří psi ji tolerují Bezbolestné, jiné - s teplotou, třetí tvořil kužel na místě podávání léčiva. Nejčastěji se příčinou otoků stává:

Všechny tyto důvody působí přímo během období očkování a projít do 2-3 týdnů. Pokud je náraz bezbolestný, nezvyšuje se velikost a nezpůsobuje úzkost do domácího mazlíčka, pak byste se neměli starat.

Co dělat, není to stocit

Půst rána v Holly regionu, hostitelé často vnímají, jako patologii a začnou okamžitě zacházet s domácími mazlíčky s použitím mastí a komprimací. Proto je okamžitě stojí za to říct, co nemůžete:

Pokud se pes objevil v kohoutku, což nebolí a nemá rodák z nepohodlí, pak nejlepší volbou - jen aby sledoval budoucí vývoj situace. Do konce prvního týdne budete jednoznačně pochopit, vaše domácí potřeby nebo ne.

Důležité! Nedovolte, aby domácí mazlíček hřebenem do otoku. Může ovlivnit infekci a přechod procesu do hnisavého zánětu.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.