Psi pro alergické nebo astmatické bezpečné plemenoÓ e ì ì ä ÷ ÷ ÷ ÷ ç ç ê ê ê ó ó ó þþþþþþþþ þþþ þ þ þoóóóóóóóó Îòêðûëàñü àëëåðãèÿ ó ðåá¸íêà.Ñäàëè àíàëèç IA àëåðãåíû, ñõîäèëè ê àëëåðãîëîãó.Âðà ÷ ñêàçàë, ÷ Oi ó ðåá¸íêà àëëåðãèÿ IA êîøà ÷ EE ýïïèòåëèé, à IA IA øåðñòü, O.A. äåëèè ããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããððððððëëëÿÿÿÿ Äñññ, "" Òò, ​​òääääøøøøøøóóóøääòòøØØØóØøççççççççççççççççççã <<ã <ûûûûû

nai òàêîé æå..ïîêà ðàçîáðàëèñü IEE êåòîòèôåí-ia ñàìîå OAA ÷ IIa AEY 13ëåòíåãî ïîäðîñòêà, NAE ÷ kyslíkový ìåíÿ êîøêà, ïüþ àíòèãèñòàìèííîå íîâûõ ïîêîëåíèé-æèòü ìîæíî

@@Upínání, ðøøøòòììììóóóóóóóó, ò.êê. Åñëèèà AU, àààõõõõõõà, àààââââââââââââââââü ü ü ä eeeee ...... Počet IA üüüõõõõõõõõ, OOO EEE ããããããêêêêêêõàààääääää. .Äàäää.

Tibetský mastiff plemeno popis, zdraví a péče, charakter

Mnoho lidí se rozpadne s snem psa, pokud někdo z rodinných příslušníků vypadá alergické reakce na zvířecí vlnu. Existují však psi pro alergie. To je opravdu dobrá šance dostat věrný a milující mazlíček.

Proč alergie jsou ostře reagují na přítomnost řady psů

Nemyslete si, že hypoalergenní plemena psů zcela vylučují výskyt alergických reakcí - minimalizují ji. Proteiny, které zabírají nedávná místa v seznamech alergenů, jsou ve složení vlny, slin, lupy. Kontakt zvířat proteinových mikročástic do dýchacího traktu způsobuje podráždění.

plemena s menšími slinění jsou vhodná pro ty, kteří trpí alergiemi psům. Pro příliš citlivé lidi se však i holé plemena zvířat může stát dráždivým.

Vědci zjistili, že jeden a stejné plemeno může způsobit podráždění alergií a tam nejsou jiné. To vše je velmi individuální a předem předem předem. To také není možné najít psa, který nemá molování ani přebytečné slin.

Velikost zvířete je třeba vzít v úvahu jako první. Velké mazlíčky jsou v rizikové skupině. Pokud je pes neustále a často štěká, pak alokace alergenů skrz slin Vyvolává alergické podráždění u svého majitele. Je lepší si vybrat ve společníkech vyvážené malé PSA s přátelským znakem.

častá chyba

chybný názor: alergický závisí na délce vlny zvířete - než chlupatý mazlíček, tvrdší alergické reakce se projevují.

Chovatelé věří - vlna nestačí, nebude žádný výtah. Trvá to čas a celý dům byl pokrytý malými "jehly" vlna, kterou pes neustále ztrácí. Musíte hábit svůj koberec, sbírat na pohovce, neustále objevovat na oblečení.

Co je to dráždivý

alergie a astmatické symptomy způsobují nepoznávací vlnu, ale speciální látku - protein, který se objeví na těle domácího mazlíčka kvůli funkčnosti parazitů nebo patogenů ve vrstvách kůže.

alergie způsobené specifickou složkou obsaženou ve zvířecích slinách. Proto jsou pacienti s alergiemi extrémně doporučován k zahájení plemen psů, které jsou náchylné k vyvýšeném slinění a doupěru.

Je to zbytečné "pravopis" vede k alergickým reakcím majitelů zvířete. Z tohoto důvodu je lepší plemena, aby se zabránilo. Vyberte si "člena rodiny" s vyváženým charakterem, bez viditelných důvodů není nakloněn kůry.

mluvit o stereotypech

Hlavní misconception Při výběru psů pro alergické a astmatiky je, že je lepší dát preferenci krátkosrstých skal. Skutečností je, že krátkosrsté domácí mazlíčky prádlo po celý rok. Jejich vlna se drží všechny vnitřní předměty, nábytek, zejména k koberci, tullům atd. Samozřejmě, v tomto případě se vaše bydlení stává složitým alergenním peklem.

Totéž lze říci o tuhých vláskových horninách, protože jejich jehly páry jsou doslova lpí na všechno v domě. Navíc je nemožné zbavit se z kartáčů, košťat a dokonce vysavače.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.