Bezpečnostní opatření při setkání s Stay Dogs NewsOsobní dopis rodičům na bezpečnost a odpovědnost rodičů pro život a zdraví dětí během letních prázdnin

Recenze produktu Club 4 Paws Premium Scout pro dospělé psy středních a velkých plemen

pes kousnutí jsou docela časté domácnosti incidentu. Psi jsou obvykle agresivní a útoky na osobu, bez ohledu na to, jak je dosáhne. Při útoku na agresivního psa může člověk způsobit různá zranění, která někdy vedou k postižení nebo doprovázené smrtí oběti.

Jak víte, zbloudilá zvířata mohou být docela agresivní a nebezpečná. Proto si pamatujeme a pochopit několik pravidel, která pomůže vyhnout se problémům při setkání se zbloudilými psy.

První a jednoduché pravidlo - viděl jsem hejno zbloudilých psů, jít kolem. Je lepší než být problém. Zvláště pokud se tzv. "Psí svatba" děje na cestě, nebo si všimnete štěňátek v balení.

nedělám ostré pohyby, hluk nebo pokusit se uniknout. Ve většině případů se psi nezobrazují agresi, pokud je neprovede. Správné chování - ukázka plného lhostejnosti na zvířata.

Pokud vás psi mají a přistupovat, zastavte a počkejte, aniž by ukazovali známky strachu. Nesnažte se uniknout. Když se lai zastaví, pomalu a klidně se pohybuje od hejna, aniž by se otočil na psy.

naše kliniky v St. Petersburg

volná äåíü!          âîîòòòò äääääääååÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅé. È è è îî.âââââââââââââââââââââââââââââtaõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõon  ñââåÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÜÅÅÅÜÅÅÅÜORÜÜÜORÜÜÜÜORÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜOìüüüèèèèèèèèèèèèèèèììììììììì ...... âüüüüümó ñëëóó ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Í ÅÅñññ, êî æÅ <<<

Íå Öööeééééòòò ÍÅ ÁÅãèè ÍÅ ààñññ! Íåëà ëà ëàànaêêêêêêêêêêêêêõÅÅÅÅÅ! Í ñììîàààà! Pomocí àåññññññèññññññññññññññññññññña - !

@@Připojení kalibrace možností Options, ñëàèèäÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÅÅÅåèèè .. .. \ t "Âàà òòòòòèèèèèèèèèèèèèèèè ìì ìììììììøììøììøìøì.

Åñëèè IIaa A, E EIA à ‚Àñññen - äàéòõõåå âààõõõõõõõ , Připojení ñïêêéîîîîîîîîîéééééàèþþþþþþþþþ Ñîòò ïòòòññ ññ Äòòòòòò! Ò ! (ñîîîîîîîåÅÅÅÅòÅ , Å, @@Iio AO èèèèèèèèèèèèèîååååå ((((((Øàêêêêêêê EE, èèèèêêêê ñêççàààà è O.A.). Troopers, Âû  èèüüüü ü, ü. "((((((((((((((((((((((Êêóóóóóóóóóóóóóno Çàòåì ìåäëåííî, IA ïîâîðà ÷ èâàÿñü ñïèíîé (÷ òîáû ñîáàêà IA âîñïðèíÿëà yoi EAE îõîòó IA äîáû ÷ ó), óõîäèòå ñ òåððèòîðèè, êîòîðóþ çàùèùàåò ñîáàêà.

není zodpovědný za poskytnuté materiály, jakož i pro činnosti pořadatele a / nebo jiných osob, které jedná v jeho zastoupení a na jeho pokyny nebo ve vlastním jménem, ​​ale jménem pořadatele, včetně v souvislosti s implementací takové tváře vstupenek, jakož i organizace, chování a údržbu akce.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.